Flash News

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
पुरुषोत्तम शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत Executive officer purus1966@gmail.com 9855015111
केशव हुमागाई लेखा अधिकृत प्रशासन keshumagain20@gmail.com 9845295051
सुरेश चौधरी सूचना प्रविधि अधिकृत प्रविधि suresh@khairahanimun.gov.np 9841744054
राजेश कोइराला इन्जिनियर योजना arkoirala@gmail.com 9855061775
धन कुमार लामा तामांग इन्जिनियर घर नक्सा 9806622341
बाबुराम जैसी ना.सु प्रशासन 9846015777
महेन्द्र प्रसाद पौड्याल स्थानीय शिक्षा अधिकारी Education mppaudyal@gmail.com 9855069986