Flash News

खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
8% (5 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
29% (19 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
33% (22 votes)
माथिका सबै
30% (20 votes)
Total votes: 66