FAQs Complain Problems

Flash News

वडा नं. ६

खैरहनी नगरपालिका साविक खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.६ र ७ मिलेर बनेको हो | नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ५३१९ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा १०५२ रहेको छ | 

जम्मा क्षेत्रफ़ल २.१७ वर्ग कि.मि. रहेको छ |

Documents: