FAQs Complain Problems

Flash News

वडा नं. ८

खैरहनी नगरपालिका साविक खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.४ मिलेर बनेको हो | नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ६६२५ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा १३४४ रहेको छ | 

जम्मा क्षेत्रफल १.१९ वर्ग कि.मि. रहेको छ |

Documents: