FAQs Complain Problems

खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
15% (104 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
26% (174 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
14% (98 votes)
माथिका सबै
45% (305 votes)
Total votes: 681